طرح‌های مالی والتا

شرایط تسهیلات اهدایی توسط تامین‌کنندگان مالی والتا

در والتا تامین‌کنندگان مختلفی مانند لیزینگ‌ها و بانک‌ها می‌توانند با شرایط مختلف و در چارچوب قوانین حاکم بر صنعت تسهیلات، طرح‌های تسهیلات خرید خود را در اختیار کاربران قرار دهند.

می‌توانید طرح‌های تامین‌کنندگان را در زیر ببینید یا با استفاده از ماشین حساب روبرو، شرایط تسهیلات را با هم مقایسه کنید.

محاسبه اقساط پرداختی

ریال
مبلغ هر قسط:  ....
مجموع اقساط:  ....
چک ضمانت:  ....
هزینه عملیات:  ....
(بدون احتساب ارزش افزوده)

طرح‌های فعال در والتا